Caragol de Pascal

S’anomena lloc geomètric el conjunt de punts que compleixen una mateixa condició o propietat. Construcció del Caragol de Pascal: 1) Prenem un punt P d'una circumferència c i un punt B qualsevol del pla. 2) Tracem la recta tangent a la circumferència c per P. 3) Tracem una recta perpendicular a la tangent anterior que passi pel punt B. 4) Anomenem Q al punt d'intersecció de les dues rectes anteriors. 5) El lloc geomètric dels punts Q del pla que s'obtenen en moure P sobre la circumferència c es diu Cargol de Pascal.