Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Problém z matematické olympiády - verifikace

Matematická olympiáda, 1960. Přeponu BC pravoúhlého trojúhelníku ABC rozdělme na n stejných částí, kde n je liché číslo. Krajní body prostřední části spojme s vrcholem A a takto vytvořený úhel označme α. Pokud přeponu označíme a a výšku na přeponu h, pak platí: Dokažte