Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Stos z kółek

Użyj przycisku odświeżania w prawym górnym rogu, aby wyczyścić ekran, a następnie przycisku odtwarzania w lewym dolnym rogu, aby wygenerować nowy zestaw kółek. Użyj przycisku pauzy w lewym dolnym rogu, aby zatrzymać tworzenie się kolejnych kółek. Każdorazowe wznowienie tworzenia serii kółek powoduje generowanie ich w innym zestawie kolorystycznym.