Графік квадратичної функції

Автор:
Svitlana Popel
Введіть в поля для значень a, b, c коефіцієнти вашого квадратного рівняння і переконайтеся в залежності розміщення графіка квадратичної функції в прямокутній системі координат від значень цих коефіцієнтів