Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

raaklijn in een punt op de grafiek

stappenplan: vgl van de raaklijn aan een grafiek voor een gegeven x-waarde

 Een rechte heeft als vergelijking y = ax + b.  Je moet dus de waarde van a en van b bepalen.  bepaal a:  De rico van de raaklijn aan f in een punt van de grafiek = de waarde van de afgeleide in dit punt.
  • Bepaal de vergelijking van de afgeleide functie f '.
  • Bereken de waarde van f ' voor de gegeven x-waarde.  
bepaal b:  De raaklijn gaat door het raakpunt aan de grafiek.
  • Bereken de y-waarde van het raakpunt voor de gegeven x-waarde.
  • Vul in de vergelijking y = ax + b de gekende waarden in voor a, x en y.
  • Bereken b uit deze vergelijking.
Formuleer de vergelijking van de raaklijn.