Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Suojatie

Suojatien tulee koostua yhtä leveistä valkoisista ja tien värisistä raidoista. Joka toisen raidan tulee olla valkoinen. Tieinsinöörit esittivät ideoita, miten tarvittavan maalin määrää voisi vähentää. Tutki, miten alla olevat kolme ehdotusta vaikuttavat tarvittavan maalin määrään.
Ehdotus A: Laitetaan suojatie sopivasti vinoon.
Ehdotus B: Muutetaan sopivasti raitojen lukumäärää.
Ehdotus C: Vaihdetaan raitojen suunta.