Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Räta linjens ekvation

Slumpa fram en ny ekvation genom att klicka på knappen "Ny Linje". Dra sedan punkterna A och B så att linjen genom dessa punkter överensstämmer med den angivna ekvationen.