Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Interaktivna konstrukcija

Čovek je izgubljen, i na mapi vidi samo objekat koji traži. Okrenut je prema pravcu vektora p. Kompas u konstrukciji uvek pokazuje na sever, a pravac vektora se može menjati pomoću klizača β. Mapa se može rotirati pomoću klizača δ. Sever na mapi se poklopi sa severom na kompasu ako su vektori paralelni: (O,N) ∥ (O Sever) . Dakle, mapu treba rotirati za ugao α, da bi se sever na mapi poklopio sa severom na kompasu. Zatim još treba da se čovek okrene za ugao ζ, tako da gleda prema traženoj zgradi (ovde Kafić).