Približna konstrukcija broja pi (Kochańsky, 1685.) I

Poljski matematičar Adam Adamandy Kochańsky (1631.-1700.) u svojemu se radu "Observationes Cyclometricae ad facilitandam Praxin accommodatae" bavio kvadraturom kruga. U tom je radu prikazana sljedeća približna konstrukcija broja pi.
Koristeći traku za korake konstrukcije, pratite konstrukciju korak po korak. Konstruirajte u svojoj bilježnici prateći konstrukciju! Pokušajte sami izračunati približnu vrijednost broja koja se dobije ovom konstrukcijom!