Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Dzielenie przez 2, 3, 4, 5, 9

Division by 2, 3, 4, 5, 9
Umieść zielone kwadraty z liczbami na polach zaznaczonych wewnątrz kolorowych kół zgodnie z ich kolorowymi opisami. Place the green squares with numbers in the fields marked inside colored circles according to their color descriptions.