Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Hoogtelijn van een driehoek

Opmerking: de afkorting RMK staat voor RechterMuisKnop 1. Teken een ∆ ABC. (KNOP 5 => Veelhoek) 2. Teken uit A een loodlijn op [BC]. (KNOP 4 => Loodlijn) 3. Noem het voetpunt van deze loodlijn E. (KNOP 2 => Snijpunt(en) van twee objecten en RMK => Naam wijzigen) 4. Plaats het merkteken van loodrechte stand en verberg de graden. (KNOP 8 => Hoek en RMK => Label tonen uitvinken) 5. Deze rechte AE is een hoogtelijn. 6. Teken uit C een loodlijn op [AB] (KNOP 4 => Loodlijn) 7. Noem het voetpunt van deze loodlijn F. (KNOP 2 => Snijpunt(en) van twee objecten en RMK => Naam wijzigen) 8. Plaats het merkteken van loodrechte stand en verberg de graden. (KNOP 8 => Hoek en RMK => Label tonen uitvinken) 9. Deze rechte CF is een hoogtelijn. Nu jij Teken een scherphoekige driehoek DEF en een stomphoekige driehoek KLM. Teken in beide driehoeken de drie hoogtelijnen. Plaats de nodige merktekens. Duid ook het hoogtepunt H (= snijpunt van de drie hoogtelijnen) aan.