Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Četvrta konstrukcija trokuta

Četvrti poučak o sukladnosti trokuta

Dva su trokuta sukladna ako se podudaraju u dvjema stranicama i kutu nasuprot duljoj od njih. Zadatak: Konstruirati trokut sukladan zadanom. Konstruira se raspoloživim alatima u desnom prozoru prema skici u lijevom prozoru. Duljine stranica i veličina kuta zadaju se upisujući oznake sa skice u dijaloška polja.
Na raspolaganju su svi alati programa. Konstruirajte trokut i provjerite njegovu sukladnost sa zadanom skicom.