Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oppervlakte stomphoekige driehoek

Gebruik de applet om te onderzoeken hoe je de oppervlakte van een driehoek kunt uitrekenen. Geldt de formule die je eerder hebt opgeschreven ook voor een stomphoekige driehoek?