Геогебра програм ашиглан сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулж туршсан судалгааны үр дүн

Э.Чойсүрэн. (2016) Геогебра программ ашиглан сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулж туршсан судалгааны үр дүн, Нээлттэй боловсрол ЭШХ-ын эмхэтгэл. УБ. 56-58 [Презентэйшн, Үзэх]

Нээлттэй боловсрол 2016 - ЭШХ-ын илтгэл