Матрицын ангилал даалгавар

Зохиогч:
Solongo
Матрицын ангиллууд дахь даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.
Ангиллуудад тохирох жишээнүүдийг бие даан бичээрэй, мөн шинэ дааалгавар зохион хамтрагч найздаа ажиллуулаарай.