Klenba - konstrukce z daného vzepětí

Podobně jako u lanové kce, jestliže působí rovnoměrné ztížení (reálně tomu tak nikdy není), je možné zatížení nahradit vodným počtem osamělých sil a vyjít ze znalostí geometrie teoretického parabolického tvaru konstrukce. Zde je nastaveno pro kladné i záporné hodnoty, proto je možné přecházet pomocí posuvníku z konstrukce tlačené na taženou a naopak.