Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Zveze med stranicami trikotnika

Vzemi tri slamice in jih poreži, da bodo različnih dolžin (to lahko narediš z drsniki). Sedaj premikaj rdeči točki in tvori trikotnik! Ali ti je uspelo? Je bila le sreča? Vedno lahko tako tvoriš trikotnik?
Raziskuj! 1) - Izračunaj b+c in primerjaj z a! - Izračunaj |c-b| in primerjaj z a! - Isto ponovi za stranici a in b! 2) V kakšnih mejah se giblje a, če sta znana b in c? V kakšnih mejah se giblje b, če sta znana a in c? V kakšnih mejah se giblje c, če sta znana a in b? Kaj opaziš? 3) Ali je možno, da je a+b<c? In |a-b|>c? 4) Kateri so tvoji zakljućki?