Součet vnitřních úhlů

Autor:
mrtvyf
Důkaz, že součet vnitřních úhlů v libovolné čtyřúhelníku je 360°. Zahýbej s libovolným vrcholem čtyřúhelníku a sleduj, jak se s tímto pohybem mění i úhel v "součtovém kříži".
Ověřte podobně, že u rovnoběžníku je součet dvou vedlejších vnitřních úhlů 180°.