Translační pohyb

Při translačním pohybu zůstává úsečka spojující libovolné dva body tělesa stále rovnoběžná se svou výchozí polohou. Proto mají trajektorie všech bodů tělesa při jeho translaci shodný tvar a stejnou délku - trajektorie jsou shodné, vzájemně posunuté křivky.