ICT-opdracht gehele getallen optellen en aftrekken

Versleep de gehele getallen op de juiste plaats in het magisch vierkant zodat de som zowel HORIZONTAAL, VERTICAAL als DIAGONAAL gelijk is. Klik op de pijltjes rechts bovenaan voor een nieuwe opgave.