Sila na devijatoru

Prikazan je devijator zelenom bojom te sila koju on podnosi crvenom bojom. Njezin iznos je prikazan sa strane pod nazivom 'Devijator' i izražen je u kilogramima. Opterećenje užeta se mijenja donjim klizačem oznake 'm', prikazano u kilogramima. Kut odmaka užeta od vertikale se mijenja gornjim klizačem te se devijator potom sam postavlja u jedinu moguću poziciju iz koje može napraviti pomak užeta pod tim kutom.