logaritmische functie

Kenmerken van de grafiek van de logaritmische functie:

- De grafiek snijdt de x-as in (1,0).   - T.o.v. de y-as ligt de grafiek steeds rechts.   - De y-as is een verticale asymptoot.   - De grafiek stijgt als a > 1.   - De grafiek daalt als a < 1. Bekijk de grafiek eens met de parameter a gelijk aan 1 of 0. We definiëren daarom de logaritmische functie f(x)=alog x met als waarden voor a: een positief reëel getal verschillend van 1 en 0.