S3abcd ↴

Författare/skapare:
Mathias Börjesson
Centralt innehåll: S3a - Hur följande kan tolkas för att beskriva resultatet av egna undersökningar (ex digitala verktyg): tabeller, diagram, grafer. S3b - Hur följande kan tolkas för att beskriva resultatet av andras undersökningar (ex digitala verktyg): tabeller, diagram, grafer. S3c - Hur följande kan användas för att beskriva resultatet av egna undersökningar (ex digitala verktyg): tabeller, diagram, grafer. S3d - Hur följande kan användas för att beskriva resultatet av andras undersökningar (ex digitala verktyg): tabeller, diagram, grafer.