Graf funkcije g(x) = |ax + b| i h(x) = -|ax + b|

Linearnu funkciju f(x) = ax + b možete mijenjati upisivanjem novih vrijednosti za a ili b. Birajte jednu od mogućnosti: g(x) = |ax + b| ili h(x) = -|ax + b|. Pomičite istaknutu točku na grafu funkcije f i uočite što se događa.

Kako s pomoću grafa funkcije f(x) = ax + b nacrtati graf funkcije g(x) = |ax + b|?

Kako s pomoću grafa funkcije f(x) = ax + b nacrtati graf funkcije h(x) = -|ax + b|?