Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Eina per construir paral·lelograms amb punts lliscants

Una eina que facilita la construcció d'un paral·lelogram amb punts lliscants. Aquesta construcció forma dels materials del curs telemàtic D55 - Matemàtiques amb GeoGebra http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d55 L'autoria correspòn a Jaume Bartrolí, Pep Bujosa i Antoni Gomà I és el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya qui ha coordinat i produït aquests materials didàctics.