Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Afstand vs tid

Sammenhænge mellem 2 variable

En funktion beskriver sammenhængen mellem en uafhængig variable og en afhængig variabel . I følgende eksempel laves et bilvæddeløb. Den samlede afstand kørt betragtes som en funktion af den samlede tid. Dvs angiver tid i sekunder og angiver afstand i meter

Eksempel: Bilvæddeløb. Start animationen og observer hvordan grafen for stedfunktionen fremkommer

Øvelse

Observer grafen i animationen ovenfor. Marker de udsagn der passer

Sæt kryds ved dit svar
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
Tjek mine svar (3)
Figur til øvelse 2
Figur til øvelse 2

Øvelse 2

På figuren ovenfor ses grafen for stedfunktionen for tre køreture, beskriv med ord hvad du kan fortælle om hastigheden i de tre køreture.