Puntenlijst en regressielijn

Opgave

Creëer een puntenlijst en voer een regressieanalyse uit voor een lijst met gegevens. Ga na hoe uitschieters de regressielijn beïnvloeden.

Verken de uitgewerkte constructie

Versleep de punten en ga na hoe uitschieters de regressielijn beïnvloeden.

Kijk nar het instructiefilmpje

Maak nu zelf de constructie

Constructiestappen

1.Typ in het Rekenblad volgende waarden in de cellen van kolom A: A1:      1         A2:      5         A3:      2         A4:      8         A5:      -2
Tip: Bevestig steeds je invoer met Enter.
2.Typ volgende waarden in de cellen van kolom B: B1:      -1       B2:      2         B3:      3         B4:      4         B5:      1
3.Toolbar Image Creëer een Puntenlijst van de ze gegevens: Selecteer in de kolommen A en B de cellen met gegevens. Selecteer dan in de knoppenbalk van het rekenblad en klik op Maak een lijst van punten en klik op Creëer om een lijst van punten te creëren van je lijst met gegevens.
Opmerking: De waarden in kolom A bepalen de x-coördinaten en de waarden in kolom B bepalen de y-coördinaten van de geplotte punten.
Toolbar ImageTip: Je kunt eventueel de knop Tekenvenster verplaatsen wanneer niet alle vijf punten binnen het tekenvenster vallen.
4.Toolbar ImageSelecteer de knop Regressieanalyse in de knoppenbalk van het rekenblad. Creëer de rechte die het best overeenstemt met gegevens door een selectierechthoek te tekenen die al je gegevens bevat. 
Tip: Zo' een selectierechthoek maak je als volgt: Klik ergens in het tekenvenster met de rechtermuisknop. Hou de rechtermuisknop ingedrukt en versleep de muisaanwijzer in het scherm. Laat de rechtermuisknop los om de rechthoek vast te leggen. Zorg er voor dat alle punten binnen de selectierechthoek vallen.
5.Toolbar ImageVerkenning: In de constructie kan je gemakkelijk nagaan hoe uitschieters de regressielijn beïnvloeden. Selecteer de knop Verplaatsen tool en versleep een van de punten om een uitschieter te creëren.
Tip: Je kunt ook de gegevens in het Rekenblad aanpassen.