Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

De knoppen van het rekenblad

Wat zijn knoppen?

Het Rekenblad bevat een Knoppenbalk met een selectie van Knoppen specifiek voor het werken met een rekenblad. Je kunt een knop activeren door op de knop te klikken met het overeenkomstige icoon. Opgave Bereken de som van een reeks getallen met de knop Toolbar Image Som.
1.Toolbar ImageGebruik de knop Verplaatsen om alle cellen in kolom B te selecteren die getallen bevatten.
2.Toolbar ImageSelecteer de knop Som op de Knoppenbalk. Opmerking: De som van de getallen in de geselecteerde cellen wordt getoond in de eerstvolgende lege cel van kolom B.

Probeer het zelf...

Wat zijn rolmenu's?

De knoppen van GeoGebra's zijn gegroepeerd in Romenu's, met gelijkaardige Knoppen of Knoppen die gelijkaardige objecten genereren. Klik op een knop in de Knoppenbalk en selecteer een knop in de lijst.Opgave Creëer een lijst van punten, gebaseerd op de getallen in het rekenblad.
1.Toolbar ImageGebruik de knop Verplaatsen om de cellen in de kolommen B en C te selecteren tot rij 6.
2.Toolbar ImageSelecteer de knop Maak een lijst van punten in de Knoppenbalk van het Rekenblad. Klik in het dialoogvenster op Creëer om punten te creëren vanuit je gegevens.
Opmerking: De waarden in kolom B bepalen de x-coördinaten en de waarden in kolom C bepalen de y-coördinaten van de geplotte punten.