Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Brøker som tærter

En brøk som tærte Denne lille applet viser, hvordan man visuelt kan illustrere en brøk. Ved at trække i gliderne, kan man indstille brøkens tæller og nævner, samtidigt med, at man kan se den pågældende brøk udtrykt som tærte. Begrænsninger: Man kan ikke indstille uægte brøker