תרגיל 6

כנסו לקישור

אתם תוכלו לראות הצגה גרפית וטבלת הערכים של פונקציות שונות. בטבלת הערכים תוכלו לראות את קצב השתנות של משתנה   ענו על שאלה : האם פונקציה היא פונקציה ריבועית - לפי הגדרה שבמצגת ?