Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

een spitse koepel

een wedstrijd

In 1418 organizeerde het bestuur van de Opera del Duomo een ontwerpwedstrijd voor de te bouwen koepel. Een van de deelnemers was Filippo Brunelleschi. Met de hulp van enkele houtbewerkers en steenhouwers bouwde hij in 90 dagen een schaalmodel met een 4 m hoge koepel.

het ei van Brunelleschi

Aan de toekenning van de opdracht kwam veel getouwtrek en persoonlijke rivaliteit te pas. Brunelleschi's ontwerp was zo revolutionair anders dan de ontwerpen van zijn concurrenten dat hij veel tegenkanting kreeg. Giorgio Vasari, die biografieën maakte van de belangrijkste Italiaanse kunstenaars, verhaalt hoe Brunelleschi uiteindelijk toch de winnaar werd. Vasari verkiest vaak het mooie verhaal en zijn persoonlijke voorkeuren boven exacte geschiedschrijving, maar de anecdote van het ei is wel een mooi verhaal. "De beheerders werden aangesproken om weer bijeen te komen en nogmaals bespraken de architecten deze zaak... Filippo deed de andere meesters het voorstel dat degene die een ei rechtop kon laten staan op een marmeren plaat de koepel zou bouwen. Alle aanwezige meesters probeerden het, maar het lukte niemand. Toen nam Filippo minzaam het ei, tikte de onderkant tegen de marmeren plaat stuk en liet het staan. Toen de kunstenaars zeiden dat zij dit ook hadden kunnen doen, antwoordde Filippo dat zij dan ook zouden weten hoe ze de koepel moesten bouwen als ze zijn model en zijn plannen zagen. En aldus werd besloten dat Filippo de opdracht kreeg."

een spitse koepel

Brunelleschi was voordien naar Rome getrokken om de Romeinse monumenten te bestuderen. Hij had er o.a. schetsen gemaakt van het Pantheon, maar zoals voorgeschreven in de opdracht van de ontwerpwedstrijd, ontwierp Brunelleschi geen ronde, maar een spitse koepel. Sleep in volgend applet het groene punt naar links en maak van de rondboog een spitsboog.