Introduktion

Författare/skapare:
Håkan Elderstig

Flera lärare kan samarbeta

Genom att använda funktionen Groups (ännu i Beta) .... jag har importerat våra geogebras från kursen. Om man vill skapa en sida (konstruktion) som använder de nya möjligheterna så gör man det. man skriver text och skapar frågor osv. Man lägger in den Geogebra(-applet) som man vill ha med. Därefter kan man ta bort den urspungliga appleten ut kapitlet.

Introduktion till elever

Vi bör tipsa om några verktyg för att lära sig GeoGebra, ex GeoGebra 5.0 Quickstart. Vi bör berätta hur de kan använda materialet. 

Introduktion till GeoGebra av Jonas Hall

Vad kallas (a+b)^2

Välj alla som är tillämpliga
  • A
  • B
Kontrollera svaret (3)