Styczna do okręgu przez punkt na okręgu

Styczna do okręgu

Styczna do okręgu to taka prosta, która ma z okręgiem tylko jeden punkt wspólny.

Styczna do okręgu przez punkt na okręgu

Protokół konstrukcji

Co będzie potrzebne: okrąg o środku S i punkt P, leżący na tym okręgu. Konstrukcja:
  1. Kreślimy prostą SP.
  2. Konstruujemy prostą prostopadłą do SP. Ta prosta będzie styczną do naszego okręgu, przechodzącą przez punkt P.