Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

De parabool-Oefening 24, blz. 118 - extremumvraagstuk

Op de parabool y² = 8x nemen we een veranderlijk punt D (bovenste helft, x>0,y>0) Dit punt D wordt verbonden met het brandpunt FC. De rechte DF snijdt de parabool ook nog in het punt E. Bepaal het punt D zodat de oppervlakte van de driehoek ODE een minimum bereikt.