Un altre lloc geomètric

  1. Situa dos punts A i B amb l'eina Punt Toolbar Image
  2. Crea un punt lliscant Toolbar Image que anomenaràs r. En la finestra que surt escull l'opció "Nombre" i posa 0 com a valor inicial deixant les altres dades com estan.
  3. Crea una circumferència de centre A i radi r, i una altra de centre B i el mateix radi amb l'eina Toolbar Image
  4. Mou el punt lliscant. Observaràs que, segons quins valors de r, les dues rectes es tallen.
  5. Crea els punts d'intersecció de les dues circumferències amb l'eina Toolbar Image i comprova que són on toca si canvies el radi.
  6. Activa el traç dels dos punts d'intersecció, cliquant amb el botó dret del ratolí sobre cada un dels punts i activant l'opció corresponent.
  7. Mou el punt lliscant. Quina forma obtens? Quina relació hi ha amb els dos punts inicials A i B?
  8. Hi ha dues respostes: una fa referència a la seva posició, i l'altra fa referència a la distància. Recordes el nom d'aquest lloc geomètric?