Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Cykloidy

Cykloida je rovinná křivka – trajektorie bodu pevně spojeného s pohyblivou kružnicí, přičemž ta se kotálí po pevné přímce.
V následujícím appletu je znázorněna klasická geometrická konstrukce (tj. s využitím pouze pravítka a kružítka) bodů prosté cykloidy.