Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oefening 11

Inhoud van een kegel

De inhoud van een kegel met een grondvlak van straal r en met hoogte h is gelijk aan . Beschouw de inhoud van de twee kegels op de figuur hieronder. Hoeveel percent is de grootste inhoud groter dan de kleinste inhoud?
  1. 0%
  2. 20%
  3. 40%
  4. 60%
  5. 80%