Google Клас
GeoGebraGeoGebra Клас

Рівняння кола

Автор:
zim4rever2000

Коло

Коло — геометричне місце точок площини, відстань від яких до заданої точки, що називається центром кола, є постійною величиною і дорівнює радіусу кола.

Теорема (про рівняння кола)

Коло з центром і радіусом R задається рівнянням: .

Наслідок

Якщо центр кола міститься у початку координат, то рівняння кола має вигляд: .

Еліпс

Еліпсом називається множина всіх точок площини, для кожної з яких сума відстаней до двох даних точок  і  цієї площини є величина стала, більша за відстань між  і . Канонічне (найпростіше) рівняння еліпса: , де a і b - довжини півосей еліпса.