מקבילית - חלק א

Author:
Yael
מרובע ABCD הוא מקבילית DE=FB בנתונים אלו, איזה סוג מרובע AFCE תמיד יהיה? איזה סוג מרובע AFCE יכול להיות? לכל אחד מהסוגים הבאים אם ניתן ליצור את AFCE כמוהו, צרו ותעדו את המידות: א) AFCE מקבילית ב) AFCE מלבן ג) AFCE מעוין ד) AFCE טרפז