Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Transformacions lineals 3D

En aquest llibre trobareu aplicacions per visualitzar les diferents transformacions lineals a l'espai. Els càlculs sempre estan fets en coordenades homogènies. Els punts A,B,C,D són els punts inicials (que podeu modificar o bé movent-los amb el ratolí, o bé entrant les coordenades a mà) i A',B',C',D' són el resultat d'aplicar-los la transformació lineal corresponent. Material elaborat per Materials per Matemàtiques (MxM), el Grup d'Innovació Docent de la UdG format per Maria Aguareles, Albert Avinyó, Esther Barrabés, Marta Pellicer, Jordi Saperas. Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística (Universitat de Girona) https://www.udg.edu/ca/depimae
Transformacions lineals 3D