Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

funcions trigonomètriques II

Quina és la diferència principal entre la funció i la funció ?

Què li passa a la funció si li sumem o restem un valor ?

Què li passa a la funció si es canvia per ? I si es canvia per ?

Com canvia la funció si es multiplica per ? I si es multiplica per ?

Quina diferència hi ha entre els períodes de les funcions i ?