X(31) 2nd power point

Onderwerp:
Coördinaten

2nd power point

A power point is a point whose coordinates are defined by a power function. For the 2nd power point the trilinear coordinates are a² : b² : c². The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

tweedemachtspunt

Een machtspunt is een punt waarvan de coördinaten bepaald worden door een machtsfunctie. De trilineaire coördinaten van het tweedemachtspunt zijn a² : b² : c². De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.