Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Combinació lineal de vectors

*) Intentar posar els vectors AC , AF , EB, AE i FC coma combinació lineal dels vectors u i v. *) Comprova el resultat activant els botons de visualtzació *) Defineix els vectors -u, 2u i -2v i construeix vectors equipolents a aquests en els punts adequants per comprovar el primer apartat.