Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Utfallsrum övning

Ta tag i den lila rutan med en situation. Placera den till vänster (på en röd prick) till det utfallsrum du tycker den passar ihop. (Utfallsrum = vilka olika händelser som kan ske). Kontrollera sedan antalet korrekta svar.