Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Parkietaże 2

  1. Czy potrafisz pokryć płaszczyznę kwadratami?
  2. Jeśli tak, to ile kwadratów spotyka się w jednym wierzchołku?
  3. Wskazówka:  Każdy z wielokątów możesz przesuwać - przeciągając myszką niebieski punkt, i obracać - przeciągając punkt zielony.