Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Tre spejlinger er en glidespejling - eksempel 1

Her kan man øve den konstruktion der ligger bag beviset for at der er tale om en glidespejling hvis en flytning ikke kan sammensættes af mindre end tre spejlinger. Se fremgangsmåden under konstruktionen.
  • Konstruer en ny s2 vinkelret på s1 gennem skæringspunktet for s2 og s3. Farv den nye s2 orange (kopier udseendet med malerkosten), og skjul den gamle s2.
  • Konstruer en ny s3 ved at dreje den nye s2 om skæringspunktet for s2 og s2 med vinklen v. Farv den nye s3 rød, og skjul den gamle s3.
  • Marker skæringspunktet mellem den grønne s1 og den orange s2. Konstruer en ny s1 gennem dette skæringspunkt som en vinkelret på den røde s3. Farv den nye s1 grøn og skjul den gamle.
  • Konstruer en ny s2, så der stadig er en ret vinkel mellem s1 og s2. Den skal også gå gennem skæringspunktet mellem den grønne s1 og den orange s2. Farv den nye s2 orange, og skjul den gamle.
  • Nu kan man prøve konstruktionen ved at spejle den grønne trekant i s1, spejle billedet videre i s2 og spejle det sidste billede i s3.