Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Pitágoras: mais que un teorema

Enunciado

Despois de ver o seguinte video, responde ás preguntas a continuación.

Pregunta 1

¿Quen demostrou o Teorema de Pitágoras?

Marca todas las que correspondan
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Revisa tu respuesta (3)

Pregunta 2

¿Cal é a nacionalidade de Pitágoras?

Marca todas las que correspondan
 • A
 • B
 • C
 • D
Revisa tu respuesta (3)

Pregunta 3

¿Con que fin empregaban os exipcios o Teorema de Pitágoras?

Marca todas las que correspondan
 • A
 • B
 • C
 • D
Revisa tu respuesta (3)

Pregunta 4

¿Que sistema numérico empregaban os babilonios?

Marca todas las que correspondan
 • A
 • B
 • C
 • D
Revisa tu respuesta (3)

Pregunta 5

Os Pitagóricos dividiron o saber científico en catro ramas, ¿en cal delas está incluído o Teorema de Pitágoras?

Marca todas las que correspondan
 • A
 • B
 • C
 • D
Revisa tu respuesta (3)