Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Área e Perímetro Triángulo, Cadrado e Rectángulo

Cando desactivas unha casilla, aparecenche todas as posibilidades Activando as casillas de control alternativamente apareceran as figuras correspondentes. Move os esvaradores para modificar o tamaño dos lados. Na dereita aparecerache o valor do perímetro e da área