Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Trobar l'incentre d'un triangle. Embed Moodle

Donats tres punts, haureu de dibuixar el triangle format per els tres punts (per qüestions estètiques, mireu de donar un color de fons al triangle). A continuació cal fer la construcció de l'incentre del triangle.