משוואת המשיק.. הצגת גרפית

נתונה ההצגה הגרפית של פונקציה, והמשיק לפונקציה בכל נקודה. גרור את הנקודה A שעל גרף הפונקציה (נקודת ההשקה) ושים לב למשוואת המשיק בצד. מה קורה בנקודות הקיצון? מה קורה בסביבה הנקודות האלה?